ΠΕΡΙ ΤΗΣ *ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Διαλεγώμεθα ἑλληνιστί

Moderator: e-latein: Team

ΠΕΡΙ ΤΗΣ *ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Beitragvon ThomasVulpius » Di 5. Sep 2017, 17:11

Οἱ *Ἀμηρικᾱνοὶ ᾤοντο ὀλίγου χρόνου καθαιρήσειν τὴν δύναμιν τὴν τῆς *ἰσλᾱμικῆς πολῑτείᾱς τῆς καλουμένης. (cf. Lindemann § 58,3) Ἐψευσμένοι δ᾽ ἦσαν τῆς τῶν πωγωνιῶν (cf. Zinsmeister § 39) *ἰσλᾱμιστῶν δυνάμεως. (cf. Lindemann § 61 β2) Καὶ πάντες οἱ Ευρωπαῖοι ἀπέγνωσαν τῆς ἐλευθερίᾱς καὶ ὑπέμεινον τὴν *ἰσλᾱμικὴν δουλείᾱν, (cf. Lindemann § 61 β3) ἐπεὶ τὸ πλῆθος τὸ τῶν φυγάδων ἐμβάλλει εἰς τὴν Εὐρώπην. (cf. Lindemann § 96a) Πάντα δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ δωροδοκεῖν ἤρτηται. (cf. Lindemann § 60,3) Οἱ γὰρ ἔμποροί τε καὶ κάπηλοι βούλονται τοὺς φυγάδας τοὺς δεῦρο ἐληλυθότας δούλους τε καὶ ἐργάτας ἔχειν, (cf. Lindemann § 37) οἳ ἐλάττω (cf. Zinsmeister § 76, § 85,4; D. 59,30) χρήματα πράττονται τῶν ἐλαχίστων.1 Διὰ τοῦτο (cf. Lindemann § 98 b2) οἱ ἐν τοῖς πράγμασι (cf. Lindemann § 89c) τοὺς *ἰσλᾱμικοὺς φυγάδας μετεπέμψαντο ἀργύριον εἰληφότες (cf. D. 59,10) καίπερ (cf. Lindemann § 157c) τοῦ μεγίστου αὐτῶν μέρους ἀπείρου (cf. Lindemann § 54) ὄντος τῶν γραμμάτων.2 Νῦν δὲ κίνδῡνός ἐστι, μὴ (cf. Lindemann § 163α) ἡμεῖς ἅπαντες ἀποθάνωμεν ὑπὸ (cf. Lindemann § 113) τῆς *ἰσλᾱμικῆς δυνάμεως.3 Τοίγαρ ἐξουσίᾱ ("Anarchie", cf. D. 59,50) ἔσται ἐν τῇ Γερμᾱνίᾳ πάντων πολεμούντων (cf. Lindemann § 77) ἀλλήλοις.

1) τὰ ἐλάχιστα χρήματα πράττεσθαι "den Mindestlohn bekommen"; ἐλάττω χρήματα πράττεσθαι τῶν ἐλαχίστων "weniger als den Mindestlohn bekommen"
2) ἄπειρον εἶναι τῶν γραμμάτων "Analphabet sein"
3) cf. Aeschin. 2,27 ἔχοντος δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Zurück zu Logoi HellenikoiWer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste