WEISHEIT DER GRIECHEN

Διαλεγώμεθα ἑλληνιστί

Moderator: e-latein: Team

WEISHEIT DER GRIECHEN

Beitragvon ThomasVulpius » So 12. Nov 2017, 14:44

Ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψῡχήν.
Man kann nicht alle Leute durchschauen.
Lindemann § 5,1

Ἀνδρὸς κακῶς πράττοντος ἐκποδὼν φίλοι.
Ein Mann, der schlecht handelt, hat keine Freunde.
BR § 166

Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος.
Berühmter Männer Grab ist die ganze Welt.
Lindemann § 12,4 Anm. 2

Ἀθρώπινον τὸ ἁμαρτάνειν.
Irren ist menschlich.
Lindemann § 5,1

Ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείᾱς ἔφῡ.
Die Sprache der Wahrheit ist einfach.
Lindemann § 4

Βέβαιον ἥξεις τὸν βίον δίκαιος ὤν.
Du wirst ein sicheres Leben haben, wenn du gerecht bist.
BR § 151

Βλάπτει τὸν ἄνδρα θῡμὸς εἰς ὀργῆν πεσών.
Ein Gemüt, das in Zorn verfällt, schadet einem nur.
BR § 164,1

Ἐπίσταμαι εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα ἐμέ.
Ich verstehe mich darauf, über denjenigen gut zu reden, der über mich gut redet.
BR § 164,1

Ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι ἢ ζῆν.
Manchmal und für manche ist es besser, tot zu sein als zu leben.
BR § 157,1 Anm. 2

Ἡδὺ σωθέντα μεμνῆσθαι πόνων.
Angenehm ist ess, sich an die Anstrengungen zu erinnern, wenn man gerettet wurde.
BR § 159,1 Fn. d

Θεοῦ θέλοντος κἂν ἐπὶ ῥῑπὸς πλέοις.
Wenn Gott will, dann könntest du wohl sogar auf einer Binsenmatte segeln.
BR § 246e

Θνητὸς πεφῡκὼς μὴ γέλᾱ τεθνηκότα.
Wenn du ein Sterblicher bist, dann lache nicht über den Tod!
BR § 165a

Κακοῖς ὁμῑλῶν καὐτὸς ἐκβήσῃ κακός.
Wenn du mit Schlechten verkehrst, wirst du auch selber schlecht werden.
BR § 151 Anm.

Νέοις τὸ σῑγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ λαλεῖν.
Für junge Leute ist es besser zu schweigen als zu sprechen.
BR § 147,3

Νέος γ᾽ ἀπόλλυθ᾽ (= ἀπόλλυται), ὅντιν᾽ ἂν φιλῇ θεός.
"Only the Good die young."
BR § 290,4b

Οἱ γεραίτεροι ἡδέως τῶν παλαιῶν πράξεων μέμνηνται.
Die Älteren erinnern sich gerne an (längst) vergangene Dinge.
Lindemann § 55

Ὁ πολλὰ κακὰ δρῶν τοὺς ἄλλους καὶ πάσχει αὐτὸς πολλὰ ἕτερα.
Der, der anderen viele schlechte Dinge antut, erleidet auch selbst viele andere (sc. schlechten Dinge).
Lindemann § 31, Fn. 1

Ὁ σοφὸς ἐν αὑτῷ περιφέρει τὴν οὐσίᾱν.
Der Weise trägt in sich sein Vermögen herum.
BR § 154,1a

Ὅσῳ πλείω κέκτημαι, τοσούτῳ ἥδιον ζῶ.
Je mehr ich besitze, desto lieber lebe ich.
Lindemann § 86

Οὐδεὶς ποιῶν πονηρὰ λανθάνει θεόν.
Keiner, der Böses tut, ist vor Gott verborgen.
BR § 164,2

Ουδὲν θαυμαστὸν τῶν ἀγαθῶν πατέρων φαύλους υἱεῖς γενέσθαι
Es ist in keiner Weise verwunderlich, dass von guten Vätern schlechte Söhne abstammen.
Lindemann § 47β

Οὐκ ἂν δύναιο μὴ καμὼν εὐδαιμονεῖν.
Dü dürftest wohl nicht glücklich sein können, wenn du dich nicht abmühst.
BR § 246e

Οὐκ ἔστιν, ὅστις πάντ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ.
Es gibt keinen Mann, der in jeder Beziehung glücklich ist.
BR § 174

Οὐκ ἔστιν οὐδείς, ὅστις οὐχ αὑτῷ φίλος.
Es gibt keinen, der nicht sich selber Freund ist.
BR § 157,1 Anm. 1; BR § 187,1; BR § 252

Οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον, ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν.
Nicht das Leben muss man sehr hoch schätzen, sondern das gute Leben.
BR § 176 Anm.

Πάντα μὴ βούλου κρατεῖν.
Wolle nicht in allem Sieger sein!
BR § 174

Πάντων τῶν δεινῶν ὁ φόβος μάλιστα καταπλήτει τὰς ψῡξάς.
Von allen schrecklichen Dingen erschreckt die Furcht die Gemüter am meisten.
Lindemann § 62β Anm.

Πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ.
Jeder ist sich selbst der Nächste.
Lindemann § 62α

Πεινήσᾱς τῶν ἡδίστων σίτων τεύξῃ καὶ διψήσᾱς τῶν ἡδίστων ποτῶν ἀπολαύσῃ.
Wenn du Hunger hast, wirst du die süßesten Speisen erhalten, und wenn du Durst hast, die süßesten Getränke geniesen.
Lindemann § 51

Πεινῶσι τοῦ ἐπαίνου οὐχ ἧττον ἔνιοι ἢ ἄλλοι τῶν σίτων τε καὶ ποτῶν.
Einige hungern nach Lob nicht weniger als andere nach Speise und Tranl.
Lindemann § 50

Πενίᾱν φέρειν οὐ παντός, ἀλλ᾽ ἀνδρὸς σοφοῦ.
Armut zu ertragen, ist nicht jedermanns Sache, sondern die eines weisen Mannes.
BR § 176a

Πολλοὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ τὸ ἀεὶ κτᾶσθαι.
Viele genießen das Vorhandene nur in sehr geringem Maße, weil sie immer (nur) erwerben.
Lindemann § 51 Anm.

Πολλοὶ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀθλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν εὐδαιμονίᾱν.
Viele halten das sich zwar Abmühen für Leiden, das aber mühelos Leben für Glückseligkeit.
Lindemann § 37

Πολλοὶ τοῦ μὲν πλεονεκτεῖν ἀεὶ ἐπιμέλονται, τοῦ δὲ καλοῦ οὐδὲν ἐντρέπονται.
Viele haben nur Kohle machen im Sinn, kümmern sich aber überhupt nicht um das Gute.
Lindemann § 56

Πολλῶν τὰ χρήματ᾽ αἴτι᾽ ἀνθρώποις κακῶν.
Das Geld ist für die Menschen die Ursache vieler Überl
Lindemann § 5,1

Ῥᾷστόν ἐστιν ἑαυτὸν ἐξαπατῆσαι.
Sich selber zu täuschen ist ganz leicht.
BR § 154 Anm. 2

[Τί ἥδιον ἢ μηδένα ἄνθρωπον κυνὸς δίκην (cf. BR § 198, Anm. 2) προσκυνεῖν (cf. Lindemann § 31) ἕνεκα χρημάτων;]
Was ist angenehmer als keinem Menschen des Geldes wegen nach Art eines Hundes zu huldigen (i.e. zu scharwenzeln)?

Τὸ γνῶθι σαὐτὸν πᾶσίν ἐστι χρήσιμον.
Das "Erkenne dich selbst!" (der Spruch "Erkenne dich selbst!") ist für alle nützlich.
BR § 147,3

Τὸ μανθάνειν ἐστὶ τὸ σοφώτερον γίγνεσθαι.
Das Lernen ist das weiser/verständiger werden.
Lindemann § 17b

Τὸ σῶμα ἐπιθῡμιῶν καὶ φόβων καὶ φλυαρίᾱς ἐπιπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς.
Der Körper füllt uns mit Begierden und Befürchtungen und viel dummen Zeug an.
Lindemann § 52

Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθ᾽ οἱ θεοί.
Für Anstrengungen verkaufen uns die Götter alle guten Dinge.
BR § 176d

Φασὶ τοὺς σοφωτάτους μάλιστα ἐθέλειν μεταγιγνώσκειν.
Man sagt, die Weisesten seien am meisten bereit, ihre Meinung zu ändern.
Lindemann § 2
Benutzeravatar
ThomasVulpius
Senator
 
Beiträge: 3550
Registriert: So 30. Mai 2010, 23:33
Wohnort: Witten

Zurück zu Logoi HellenikoiWer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast